הרב יעקב פרלב שליט'א 
 Novomisker Rebbe 

Rabbinical Advisor

 

Abe Diamond

 President
     

Hirsch Chaim Wulliger

Treasurer
   

Meir Gray

Secretary
   

Executive Board Of Directors

 הרב יעקב פרלב שליט'א 
 Novomisker Rebbe 

Rabbinical Advisor

 

Abe Diamond

 President
     

Hirsch Chaim Wulliger

Treasurer
   

Meir Gray

Secretary
   

Board Of Directors

Chaskel Bennett
Shammai Bienenstock
Zev Bienenstock
Yoni Blumenfrucht
Rabbi Avrohom Davis
Shmiel Deutsch
Nathan Diamond
Yitzchok Fuchs
Yaakov Glatter
Sheya Greenberg
Nisson Hirsch
Shaul Perlstein
Eli Schron
Rafi Treitel